Please do inform about any omission, error or addition

Acharya Vidhyasagar Research Institute
Above Diksha Jewellers
554, Sarafa
Jabalpur-482 002
Agam Ahimsa
Samata Prakrit
Samsthan Padmini Marg
Udaipur - 313001
Arhat-Vachan
Kundkund Jnanapeeth
584 M. G. Road
Indore - 452001
Bhopal University
Department of Prakrit
Comparitive Linguistic Studies
Bhopal, Madhya Pradesh
Jabalpur University
Department of Sanskrit, Pali and Prakrit
Jabalpur, Madhya Pradesh
Jain Kendra
8/602, Bajjrang Nagar
Rewa, Madhya Pradesh
Jaina Vishwa Bharati
P.O. Ladnun - 341306
Jodhpur University
Department of Prakrit
Jodhpur
Karnataka University
Department of Jainology
Dharwad
Kundkund Bharati
18-B Special Institutional Area
New Delhi - 110067
Mahaveer Granth Academy
867, Barkat Colony, Tonkphatak
P.O. Jaipur,Rajasthan
Prakrit Research Institute
P.O. Vaishali
Bihar
Prakrit Vidya Shodh Sanstahn
I. T. I. Road
Varanasi - 221005
Rajaram College
Department of Ardhamagadgi
Kolhapur, Maharashtra
Rajasthan Prakrit Bharati
Yati Shyam
Lalji Ka Upasara
Motisingh Bhomiyou Ka Rasta
Jaipur - 3
Research Foundation for Jainology
18 Ramanuja Iyer Street
Sowcarpet
Madras - 600079
Sanskrit University
Jain Agam and Prakrit Dept.
Varanasi, Uttar Pradesh
Seva Mandir
Ravati
Jodhpur
Rajasthan - 342024
Shukhadia University
Department of Jainology and Prakrit
Udaipur, Rajasthan
University of Madras
Department of Jainology
Chepauk
Madras- 600005
University of Mysore
Department of Jainlolgy and Prakrits
Manasgangotri
Mysore
University of Rajasthan
Centre for Jain Studies
Jaipur - 4
Information Courtesy: Dr. T. J. Salgia
1884 Dorsetshire Road, Columbus, OH 43229
Tele./ Fax: (614) 899-2678, E-Mail : tsalgia@worldnet.att.net