• Acharya Bharimalji

  Date of Birth V. S. 1804
  Place of Birth Muhagram. Mewad Zilla Bhilwada
  Father's Name Kishanoji
  Mother's Name Dharniji
  Marital Status Unmarried
  Gotra Lodha
  Caste Beesa Oswal
  Date of Diksha DRA.Di.V.S.1813. Bhav Dhi.V.S.1817 Asaad Shukla Purnima
  Diksha By DRA. Di. Muni Bhikhanji Bhav. Di. A. Shri Bhikhanji
  Place of Diksha Bagor Kelwa
  Teacher (Guru) A. Shri Bhikhanji
  Appointment Of Successor And Place (Yuvacharya) V. S. 1832. Mrigsar Krishna Saptmi. Bhithoda
  Appointment as Acharya and Place V. S. 1860. Bhadra Va. Shukla Trayodashi. Siriyari.
  Number Of Sadhu & Sadhvi At The Time Of Appointment As Acharya Sadhu:21 Sadhvi: 27
  New Diksha Of Sadhu & Sadhvis During Acharya Period Sadhu: 38 Sadhvi: 44
  Date Of Passing Away (Devlok) V. S. 1878. Madh Krishna Ashtami. Rajsamand. 9 Prahar
  Tenure As Acharya 18 Years
  Maximum Chaturmas Nathdwara Pali 3
  No of Sadhu & Sadhvi at the time of passing away. Sadhu: 35 Sadhvi: 42
  Sadhvi Pramukha during Acharya period Sadhvi Hiraji