• Jain Freedom Fighters - List 4

  Name Place of Birth Year of Birth Year of Death
  Sh. Bhagchand Jain Narsinghpur, M. P.    
  Sh. Bhanukumar Jain Bhind, M. P. 1917  
  Sh. Bhikamchand Jain Sirsa, Haryana 1922 1960
  Sh. Bhikamchand Narsinghpur, M. P. 1915  
  Sh. Bhuvnendrakumar Sagar, M. P. 1911  
  Sh. Bhurelal Baya Rajasthan    
  Sh. Bherulal Vedmutha Mandsour, M. P. 1910  
  Sh. Bhaiyalal Ganpati Chindbara, M. P. 1924  
  Sh. Bhaiyalal Jain Sagar, M. P. 1909 1985
  Sh. Bhaiyalal Jain Jabalpur, M. P.    
  Sh. Bhaiyalal Parwaar Lalitpur, U. P.    
  Sh. Bholanath Jain Sagar, M. P. 1909  
  Sh. Mangalchand Jain Narsinghpur, M. P.    
  Sh. Mangalchand Rajasthan 1890 1973
  Sh. Maganlal Kothari Hoshangabad, M. P. 1916  
  Sh. Mathuraprasad Lalitpur, U. P. 1894  
  Sh. Vidyarthi Mahturalal Jhabua, M. P.    
  Sh. Madanlal Jain Rajgarh, M. P.    
  Sh. Mannalal Jain Paschim Nimar, M. P. 1896  
  Sh. Maiayachand Paschim Nimar, M. P. 1915 1988
  Sh. Mahaveer P. Jain Rajasthan 1922  
  Sh. Mahaveer P. Jain Ferozabad, U. P.    
  Sh. Mahendra Kumar Chatarpur, M. P. 1921  
  Sh. Mahendra Ji Agra, U. P. 1900  
  Sh. Maheshchand Jain Kanpur, U. P.    
  Sh. Mahendra Barjatya Indore, M. P. 1915  
  Sh. Mangilal Sadasukh Rajasthan 1906  
  Sh. Makhanlal Jain Sagar, M. P. 1920  
  Sh. Manaklal Jain Shaajapur, M. P. 1916  
  Sh. Manaklal Jain Jhabua, M. P.    
  Sh. Manikchand Jain Hoshangabad, M. P. 1922  
  Sh. Madhav Jain Mandsour, M. P. 1906 1971
  Sh. Manakchand Sagar, M. P. 1901 1975
  Sh. Maanmal Jain Rajasthan 1907  
  Sh. Maanmal Jain Rajasthan 1912  
  Sh. Maanmal Jain Rajasthan    
  Sh. Hakeem Manikchand Jain Ferozabad, U. P.    
  Sh. Babu Manikchand Jain Agra, U. P.    
  Sh. Mamchand Jain Saharanpur, U. P.    
  Sh. Mitthulal Jain Khargaun, M. P. 1922  
  Sh. Mitthulal Jain Mandla, M. P. 1898  
  Sh. Mitthulal Jain Sagar, M. P. 1918  
  Sh. Mitthulal Narsinghpur, M. P. 1900 1995
  Sh. Mish.Lal Gangwal Dewas, M. P. 1902  
  Sh. Mish.Lal Jain Jaipur, Rajasthan 1917  
  Sh. Mukundilal Mandsour, M. P. 1917  
  Sh. Munnalal Jain Sagar, M. P.    
  Sh. Munnalal Jain Chindbara, M. P.    
  Sh. Mulayamchand Jain Sivni, M. P.    
  Sh. Mulaamchand Jain Mandla, M. P.    
  Sh. Mulayamchand Jain Jabalpur, M. P. 1920  
  Sh. Mulayamchand Jain Sagar, M. P. 1921  
  Sh. Mulayamchand Jain Jabalpur, M. P.    
  Sh. Mulayamchand Mandla, M. P. 1916  
  Sh. Sav Mulchand Jain Jabalpur, M. P. 1902  
  Sh. Mulchand Hoshangabad, M. P. 1910  
  Sh. Meghraj Jain Mandsour, M. P. 1921  
  Sh. Merulal Jain Jhabua, M. P. 1918  
  Master Motilal Agra, U. P.    
  Sh. Motilal Jain Jabalpur, M. P. 1904  
  Sh. Motilal Jain Jabalpur, M. P. 1924  
  Sh. Motilal Jain Raisen, M. P. 1898  
  Sh. Motilal Jain Jabalpur, M. P. 1923  
  Sh. Motilal Jain Jabalpur, M. P. 1912  
  Sh. Motilal Jain Jabalpur, M. P.    
  Pandit Motilal Jain Sagar, M. P. 1924  
  Seth Sh. Motilal Jain Rajasthan 1908  
  Sh. Motilal Taidiyaa Lalitpur, U. P. 1905 1960
  Sh. Motilal Tejawat Rajasthan 1886 1963
  Sh. Mohanlal Durg, M. P. 1901  
  Sh. Moujiwal Jain Sarguja, M. P.    
  Sh. Yadavchand Jain Sivni, M. P.    
  Sh. Ranglal Jain Mandsour, M. P. 1902  
  Sh. Raghuwar D. Jain Indore, M. P. 1889 1969
  Sh. Raghuwar P. Modi Damoh, M. P. 1902 1976